Snapshot 20w21a – Kolejna dawka zmian i nowości!

Kolejny snapshot za nami. Tym razem skupiono się na poprawkach związanych z piglinami oraz na paru nowościach i zmianach.

Zmiany:

 • Dodano możliwość przełączania proszku redstone pomiędzy krzyżykiem a kropką.
 • Dodano funkcje importu/eksportu ustawień świata.
 • Dodano nową opcję disableMultiplayer w wierszu poleceń – gdy jest używana, tryb Multiplayer jest wyłączony.
 • Dodano nową opcję disableChat w wierszu poleceń – gdy jest używana, odbieranie i wysyłanie wiadomości na serwerze jest wyłączone.
 • Pigliny oglądając sztabkę złota nie będą się już poruszały.
 • Jeśli uderzymy piglina trzymającego sztabkę, ta zniknie.
 • Nowe logo Mojangu.
 • Zwiększona ilość rud w deltach bazaltu.
 • Lilia wodna jest obecnie uważana za śmieciowy łup wędkarski, a nie skarb.
 • W komendzie spreadplayers można od teraz ustawić maksymalną wysokość na jakiej gracze mogą się pojawić.
 • Powrót niestandardowych światów.

Przełączanie Redstone:

 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pojedynczy kawałek redstone’a, przełącza się on między krzyżykiem a kropką.
 • Kropka redstone nie będzie zasilać okolicznych bloków.

Niestandardowe światy:

 • Dodano eksperymentalne wsparcie dla niestandardowych światów i wymiarów.
 • Na ekranie edycji świata dodano funkcje importu/eksportu jego ustawień do JSON.
 • Parę parametrów jest dostępnych, ale oznaczonych jako eksperymentalne, co oznacza, że można się nimi bawić, ale nie ma gwarancji, że którykolwiek z nich będzie nadal działał (nawet w następnym snapshocie!).
 • Szablony płaskich światów tracą ustawienia dotyczące struktur. Ich funkcje zostaną przywrócone w przyszłości.
 • Świat typu „Buffed” nie może być już tworzony z pliku server.properties. Lepsze wsparcie dla niestandardowych światów pojawi się w przyszłości.